Perihal PunyaPoker

PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya Kerisinse, ar kezde qarsilastar sizdin kartanizdi kore alatin bolsa, oz qoldarimen arturli turde oynaydi; jane olar ozderinin barliq kartalarin kore alatin bolsa, ozderinin qoldarin oynagan sayin, siz jogaltasiz. Negizgi teorema ortaq tilde jazilgan, biraq onin formwlasi matematikaliq negizdelgen. Pokerde qabildangan arbir sesim sesimnin kusinin kutken qunina qaray taldanwi mumkin. Osi jagdaydi duris sesw – en ulken kutiletin qundiliqqa ie sesim. Eger oyinsi qarsilastarinin barliq kartalarin kore alatin bolsa, olar matematikaliq senimdilikpen ardayim duris sesim qabildawga qabiletti bolar edi jane olar osi duris sesimderden az bolsa, olardin kutiletin uzaq merzimdi natijelerin negurlim jaqsi. Bul, arine, sindiqti basqaradi, biraq Mortonnin teoremasi, qarsilastin duris sesimi oyinsiga payda akelwi mumkin, kop qabatti kastrolderde qoldanilwi mumkin. PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya

PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya Iqtimaldiq turgidan alganda, bul jalpi kutiletin zannin qoldanilwi. Misali, Bob biltir Texas statinda oynaydi jane floptin aldinda 9 klaviatwra 9 tapansasi bar. Ol saqiradi, al qalgandari Kerolga ulken soqirga tekseredi. Flopa A Clovers K Diamonds 10 Diamonds jane Carol stavkalarimen keledi. Bob endi toliq emes aqparat negizinde sesim qabildadi. Osinday jagdayda, duris sesim duris emes. Onin qolin oltirwi mumkin tim kop burilis jane ozen kartasi bar. Tipti Keroldin A nemese K joqtigi bolsa da, flotqa arnalgan us kartani jane 2 kartani fleske qoyuga boladi, jane ol onay nemese tegis bolwi mumkin. Bob negizinen 2 sigarilimga (tagi 9) tartiladi, tipti eger ol birewin ustap alsa da, onin jiintigi ustalmawi mumkin. Degenmen, Bob bilgeni (100% senimdilikpen) Kerol 8 Diamonds 7 Almaz otkizgenin biledi. Bul jagdayda koterw duris bolar edi. Tipti, Kerol ali de duris peske qoniraw salmay qalsa da, Bob usin en jaqsi sesim qabildaw kerek. PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya